forex trading logo

Custom Search
joomla
A heurisztikus programozású olvasás- és írástanítás alkalmazása matematika órán az 1-4. osztályokbn PDF Nyomtatás E-mail
Google bookmarkFacebookJP-Bookmark
Írta: Administrator   
2012. február 01. szerda, 13:57

A heurisztikus programozású olvasás- és írástanítás alkalmazása matematika órán az 1-4. osztályokban

       A heurisztikus programozású olvasás- és írástanítás a gyermek élet¬korához   igazodó játékos módszer, sok mozgással, mondókával és min¬denfajta ritmuskombinációval.

A módszer az óvodáskor cselekvéseire, tevékenységeire épül. A tantermekben meghonosodó játékos, vidám, hu¬moros hangvételű didaktikai rend mögött komoly,  a megosztott figyel¬mi képességet fejlesztő, kreatív munka folyik.
A heurisztikus programozású olvasás- és írástanítás lényege, hogy minden tanuló képességszerinti haladását segíti úgy, hogy kivétel nélkül minden tanuló részesüljön nap mint nap sikerélményben. A mód¬szerben nincs előkészítő rész. Már az első héten   megtörténik a ta¬nulók bevezetése az olvasás és írás jelrendszerének világába. A prog¬ramfal segítségével minden hang, minden betű biztos talajként rögző¬dik a tanulók gondolatvilágába. A játékos mozgástevékenységgel egybe¬kapcsolt hangösszevonási gyakorlatok pedig egyszerűen megszüntetik azt a nehéz, fárasztó küzdelmet, amit a hangösszevonás időszakában végzünk sokszor eredménytelenül. A heurisztikus programozású olvasás - és írástanítás módszerében minden lépés könnyűnek látszó játékos, azonnali hangösszevonást tar¬talmaz. Pergő ritmusa, vidám hangulatú, mondókás, óvodás világ hono¬sodik meg, vagy inkább sok esetben folytatódik a tanterem falai között. Nincs kudarc mindjárt az elején, nincs félelem, nincs szakadék  a gyer¬mek biológiai életritmusában sem. Az a rengeteg mozgás , ami hangösszevonást kíséri , elűzi a fáradságot, elűzi az eddigi gyermeki ter¬helés mindenfajta káros lehetőségét.
A felfedező programozás jelentős érdeme, hogy a tanítási órákon nincs értelmi képesség, szerinti csoportos megkülönböztetés, mivel a program¬rendszer differenciált építkezésű. Az egészséges életmód    és az egész¬ség védelme érdekében komplex együtthatókkal rendelkezik:
•    Biztosítja valamennyi szemmozgató izom működését (6• 2 méteres a programfal).
•    Játékos hangkiemelő gyakorlataival a diszlexia (olvasászavar), ábrajeles rejtvényeivel a diszgráfia (írászavar) megelőzésére és gyógyítására is    alkalmas módszer.
•    Speciális lábgyakorlataival a gyermekeknél leggyakrabban kiala¬kuló, mozgásszervi megbetegedés, a lúdtalp megelőzésére is alkal¬mas. Komplex gyakorlatsoraival megakadályozza a gerincferdüléses betegségeket.
Ez a módszer rendelkezik a világon egyedül algoritmusrendszeren alapuló , geometrikus térrendszeri tankönyvcsaláddal.
Nagyon jól fejleszti a tanulók logikáját, nagyon alkalmas arra, hogy színessé, játékossá tegye a matematika órákat. A Nagydobronyi Középiskolában már több, mint tíz éve alkalmazzuk ennek a módszernek a betűtanítási, hangösszevonási gyakorlatait, feladatait. A teljes módszert átvenni és alkalmazni helyi viszonyok között nem lehet, de nagyon jól lehet alkalmazni  bizonyos részeit az alsó tagozatban, például matematika órán.
Matematika órán alkalmazott feladatsorokat mutatunk be, melyet sikeresen alkalmazunk a matematika oktatásában

Összegyűjtötte: Balog Marianna, Úr Mónika, Hadar Judit a Nagydobronyi Középiskola tanítói

A teljes szöveg letöltéséhez kattintson ide

 


Módosítás dátuma: 2012. március 27. kedd, 13:41
 
Google bookmarkFacebookJP-Bookmark

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
FrissítésAll rights reserved@ Contact Benedek Csaba - nagydobrony@europe.com - © 2002-2014 - Minden jog fenntartva.